Cyngor Caerdydd yn penderfynu peidio bwrw mlaen ar ymgynghoriad cyhoeddus ar y posibilrwydd o newid gwyliau ysgol, gan gyfeirio'r mater i Lywodraeth Cymru.


00


BBC